I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

21.01.2010

15.03.2010

kompleksowa

25.03.2010

21.05.2010

Wystąpienie

 

9.01.2012

13.01.2012

sprawdzająca

20.01.2012

22.02.2012

Wystąpienie

 

16.01.2012

20.01.2012

problemowa

 

 6.03.2014

10.04.2014

 kompleksowa

17.04.2014

13.06.2014

Wystąpienie

 

28.03.2017

30.03.2017

doraźna

31.03.2017

12.05.2017

Wystąpienie

 

25.05.2018

5.07.2018

kompleksowa

13.07.2018

10.08.2018

Wystąpienie

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Publiczne Gimnazjum w Łaszczowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

18.01.2012

problemowa

20.01.2012

22.02.2012

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

  

b) Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaszczowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

5.06.2018

12.06.2018

problemowa

13.07.2018

10.08.2018

Wystąpienie