I. Kontrole w Urzędzie Miasta i Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

11.01.2010

19.02.2010

kompleksowa

5.03.2010

30.04.2010

wystąpienie

 

9.01.2014

7.02.2014

kompleksowa

21.02.2014

31.03.2014

wystąpienie

 

10.01.2018

26.02.2018

kompleksowa

9.03.2018

18.04.2018

Wystąpienie

 

17.01.2022

2.03.2022

kompleksowa

21.03.2022

29.04.2022

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Zespół Obsługi Oświaty Samorządowej w Ostrowie Lubelskim

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

17.02.2010

23.02.2010

problemowa

5.03.2010

22.04.2010

wystąpienie

 

27.01.2014

7.02.2014

 problemowa

21.02.2014

31.03.2014

wystąpienie 

 

 

b) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

21.02.2018

28.02.2018

problemowa

9.03.2018

18.04.2018

Wystąpienie