I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

7.01.2010

16.02.201

kompleksowa

25.02.201

6.04.2010

Wystąpienie

 

7.01.2014

17.02.2014

kompleksowa

5.03.2014

22.04.2014

Wystąpienie

 

6.08.2015

20.08.2015

sprawdzająca

20.08.2015

17.09.2015

Wystąpienie

 

19.01.2018

16.02.2018

kompleksowa

1.03.2018

16.04.2018

Wystąpienie

 

10.01.2022

18.02.2022

kompleksowa

25.02.2022

21.03.2022

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gimnazjum Publiczne w Żmudzi Kolonia

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

4.02.2014

11.02.2014

problemowa

5.03.2014

22.04.2014

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmudzi

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

6.02.2018

16.02.2018

problemowa

1.03.2018

16.04.2018

Wystąpienie