I. Kontrole w Urzędzie Miasta

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

31.08.2009

30.10.2009

kompleksowa

20.11.2009

15.01.2010

Wystąpienie

 

29.08.2013

28.10.2013

kompleksowa

29.11.2013

22.01.2014

Wystąpienie

 

6.10.2017

9.11.2017

kompleksowa

24.11.2017

10.01.2018

Wystąpienie

 

21.09.2018

28.09.2018

doraźna

29.10.2018

21.12.2018

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Zespół Administracyjny Szkół w Józefowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

14.10.2013

17.10.2013

problemowa

29.11.2013

22.01.2014

Wystąpienie

 

30.10.2017

31.10.2017

doraźna

24.11.2017

10.01.2018

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Józefowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

15.10.2013

23.10.2013

problemowa

29.11.2013

22.01.2014

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Józefowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

23.10.2017

30.10.2018

problemowa

24.11.2017

10.01.2018

Wystąpienie