I. Kontrole w Urzędzie Miasta

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

31.08.2009

30.10.2009

kompleksowa

20.11.2009

15.01.2010

Wystąpienie

 

29.08.2013

28.10.2013

kompleksowa

29.11.2013

22.01.2014

Wystąpienie

 

6.10.2017

9.11.2017

kompleksowa

24.11.2017

10.01.2018

Wystąpienie

 

21.09.2018

28.09.2018

doraźna

29.10.2018

21.12.2018

Wystąpienie

 

2.08.2021

21.09.2021

kompleksowa

30.09.2021

4.11.2021

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Zespół Administracyjny Szkół w Józefowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

14.10.2013

17.10.2013

problemowa

29.11.2013

22.01.2014

Wystąpienie

 

30.10.2017

31.10.2017

doraźna

24.11.2017

10.01.2018

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Józefowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

15.10.2013

23.10.2013

problemowa

29.11.2013

22.01.2014

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Józefowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

23.10.2017

30.10.2018

problemowa

24.11.2017

10.01.2018

Wystąpienie