I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

1.10.2009

9.11.2009

kompleksowa

16.11.2009

13.01.2010

Wystąpienie

 

7.11.2013

13.12.2013

kompleksowa

3.01.2014

17.02.2014

Wystąpienie

 

15.11.2017

12.12.2017

kompleksowa

5.01.2018

23.02.2018

Wystąpienie

 

1.09.2021

14.10.2021

kompleksowa

22.10.2021

22.11.2021

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

30.11.2017

8.12.2017

problemowa

5.01.2018

23.02.2018

Wystąpienie