I. Kontrole w Starostwie Powiatowym

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

7.01.2010

2.02.2010

kompleksowa

17.03.2010

12.05.2010

Wystąpienie

 

21.12.2011

5.01.2012

doraźna

10.01.2012

19.01.2012

Wystąpienie

 

19.02.2014

31.03.2014

kompleksowa

10.04.2014

9.06.2014

Wystąpienie

 

8.03.2017

doraźna

24.03.2017

4.05.2017

Wystąpienie

 

23.02.2018

22.03.2018

kompleksowa

6.04.2018

17.05.2018

Wystąpienie

 

13.01.2022

22.02.2022

kompleksowa

2.03.2022

14.04.2022

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

8.12.2009

15.12.2009

doraźna

23.12.2009

5.02.2010

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

3.02.2010

8.02.2010

doraźna

17.03.2010

10.05.2010

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Placówka Opieki nad Dzieckiem i Rodziną „NASZ DOM” w Rybczewicach Drugich

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

18.02.2010

5.03.2010

doraźna

17.03.2010

10.05.2010

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Dom Pomocy Społecznej w Świdniku

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

3.03.2014

14.03.2014

problemowa

10.04.2014

9.06.2014

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) I Liceum Ogólnokształcące w Świdniku

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

24.02.2014

27.02.2014

problemowa

10.04.2014

9.06.2014

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 f) Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

1.03.2018

6.03.2018

problemowa

6.04.2018

17.05.2018

Wystąpienie