I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

14.10.2009

8.12.2009

kompleksowa

16.12.2009

9.02.2010

Wystąpienie

 

12.11.2013

8.01.2014

kompleksowa

24.01.2014

17.03.2014

Wystąpienie

 

11.10.2017

16.11.2017

kompleksowa

27.11.2017

11.01.2018

Wystąpienie

 

18.11.2021

23.12.2021

kompleksowa

31.12.2021

25.01.2022

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Zespół Szkół w Siennicy Różanej

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

2.12.2013

8.01.2014

problemowa

24.01.2014

7.03.2014

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

10.11.2017

16.11.2017

problemowa

27.11.2017

11.01.2018

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Szkoła Podstawowa w Siennicy Różanej

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

20.10.2017

27.10.2017

problemowa

27.11.2017

11.01.2018

Wystąpienie

 

8.12.2021

16.12.2021

problemowa

31.12.2021

25.01.2022

Wystąpienie

Wystąpienie