I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

12.10.2009

13.11.2009

kompleksowa

11.12.2009

4.02.2010

Wystąpienie

 

21.10.2013

3.12.2013

kompleksowa

17.01.2014 (jednostronnie)

6.03.2014

Wystąpienie

 

29.03.2016

12.04.2016

problemowa

25.05.2016

17.06.2016

Wystąpienie

 

4.12.2017

11.01.2018

kompleksowa

22.01.2018

13.03.2018

Wystąpienie

 

15.11.2021

12.01.2022

kompleksowa

1.02.2022

21.02.2022

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Ośrodek Kultury w Milejowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

21.11.2013

27.11.2013

problemowa

17.01.2014

6.03.2014

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Samorządowe Biuro Obsługi Szkół i Przedszkoli w Milejowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

28.10.2013

6.11.2013

problemowa

17.01.2014

6.03.2014

Wystąpienie

 

14.12.2021

17.12.2021

problemowa

1.02.2022

21.02.2022

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

11.12.2017

19.12.2017

problemowa

22.01.2018

13.03.2018

Wystąpienie