I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

12.10.2009

2.12.2009

kompleksowa

14.12.2009

5.02.2010

Wystąpienie

 

2.07.2013

31.07.2013

kompleksowa

27.08.2013

4.10.2013

Wystąpienie

 

21.08.2017

29.09.2017

kompleksowa

16.10.2017

17.11.2017

Wystąpienie

 

10.06.2021

22.07.2021

kompleksowa

6.08.2021

15.09.2021

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

6.11.2009

27.11.2009

problemowa

14.12.2009

1.02.2010

Wystąpienie

 

19.09.2017

28.09.2017

problemowa

16.10.2017

17.11.2017

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Zespół Nr 3 Przedszkola, Szkoły i Gimnazjum w Krasnymstawie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

24.07.2013

26.07.2013

problemowa

27.08.2013

4.10.2013

Wystąpienie