I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

 

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

 

10.12.2009

17.12.2009

sprawdzająca

21.12.2009

1.02.2010

Wystąpienie

 

 

28.09.2012

21.11.2012

kompleksowa

30.11.2012

24.01.2013

Wystąpienie

 

 

5.12.2012

6.12.2012

doraźna

7.12.2012

7.2.2013

Uzupełnienie wystąpienia

 

27.03.2014

31.03.2014

 doraźna

3.04.2014 

8.04.2014

Wystąpienie

 

 

21.11.2016

10.01.2017

kompleksowa

31.01.2017

14.03.2017

Wystąpienie

 

 

28.10.2020

11.12.2020

kompleksowa

5.01.2021

12.02.2021

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastkowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

19.11.2012

21.11.2012

problemowa

30.11.2012

24.01.2013

Wystąpienie

 

14.12.2020

18.12.2020

problemowa

5.01.2021

12.02.2021

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Szkoła Podstawowa w Płouszowicach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

8.11.2012

19.11.2012

problemowa

30.11.2012

24.01.2013

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Szkoła Podstawowa w Jastkowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

19.12.2016

problemowa

31.01.2017

14.03.2017

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Szkoła Podstawowa w Ożarowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

19.12.2016

problemowa

31.01.2017

14.03.2017

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Szkoła Podstawowa w Snopkowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

19.12.2016

problemowa

31.01.2017

14.03.2017

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Gimnazjum w Jastkowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

19.12.2016

problemowa

31.01.2017

14.03.2017

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

20.12.2016

3.01.2017

problemowa

31.01.2017

14.03.2017

Wystąpienie

 

19.04.2017

Zmiana zalecenia

(wniosek 2.2.)