I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

17.11.2009

25.11.2009

sprawdzająca

11.12.2009

4.02.2010

Wystąpienie

 

10.10.2012

28.11.2012

kompleksowa

14.12.2012

24.01.2013

Wystąpienie

 

22.11.2016

19.01.2017

kompleksowa

10.02.2017

30.03.2017

Wystąpienie

 

23.11.2020

7.01.2021

kompleksowa

22.01.2021

24.02.2021

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Zespół Obsługi Szkół w Garbowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

19.11.2012

23.11.2012

problemowa

14.12.2012

24.01.2013

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Gminna Biblioteka Publiczna w Garbowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

19.12.2016

21.12.2016

problemowa

10.02.2016

30.03.2017

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garbowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

12.12.2016

19.12.2016

problemowa

10.02.2016

30.03.2017

Wystąpienie