I. Kontrole w Starostwie Powiatowym

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

18.11.2009

30.12.2009

kompleksowa

14.01.2010

23.02.2010

Wystąpienie

 

4.11.2013

10.12.2013

kompleksowa

19.12.2013

5.02.2014

Wystąpienie

 

23.11.2017

20.12.2017

kompleksowa

12.01.2018

23.02.2018

Wystąpienie

 

15.11.2021

20.12.2021

kompleksowa

10.01.2022

14.02.2022

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 w Zamościu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

5.12.2013

6.12.2013

problemowa

19.12.2013

5.02.2014

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

26.11.2013

29.11.2013

problemowa

19.12.2013

5.02.2014

Wystąpienie

 

8.12.2021

14.12.2021

problemowa

10.02.2022

14.02.2022

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 c) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

12.12.2017

20.12.2017

problemowa

12.01.2018

23.02.2018

Wystąpienie