I. Kontrole w Urzędzie Miasta

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

16.11.2009

18.12.2009

kompleksowa

7.01.2010

5.03.2010

Wystąpienie

 

26.09.2013

29.10.2013

kompleksowa

6.11.2013

18.12.2013

Wystąpienie

Uchwała Kolegium RIO w sprawie zastrzeżeń do wniosków pokontrolnych 

18.12.2017

31.01.2018

kompleksowa

12.02.2018

5.04.2018

Wystąpienie

 

25.10.2021

17.12.2021

kompleksowa

4.02.2022

28.01.2022

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Tomaszowie Lubelskim

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

21.10.2013

23.10.2013

problemowa

6.11.2013

18.12.2013

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Ośrodek Sportu i Rekreacji TOMASOVIA w Tomaszowie Lubelskim

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

22.01.2018

29.01.2018

problemowa

12.02.2018

5.04.2018

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

22.11.2021

26.11.2021

problemowa

4.01.2022

28.01.2022

Wystąpienie

Wystąpienie