I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

17.05.2011

8.07.2011

kompleksowa

3.08.2011

23.09.2011

Wystąpienie

 

9.01.2012

20.01.2012

sprawdzająca

24.01.2012

5.03.2012

Wystąpienie

 

problemowa

10.08.2015

23.09.2015

kompleksowa

2.10.2015

25.11.2015

Wystąpienie

 

23.07.2019

12.09.2019

kompleksowa

4.10.2019

14.11.2019

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łabuniach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

18.01.2010

19.01.2010

doraźna

22.01.2010

19.02.2010

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Samorządowe Biuro Obsługi Szkół w Łabuniach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

15.06.2011

22.06.2011

problemowa

3.08.2011

23.09.2011

Wystąpienie

 

14.09.2015

16.09.2015

problemowa

2.10.2015

25.11.2015

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie w Łabuniach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

24.08.2015

26.08.2015

problemowa

2.10.2015

24.11.2015

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

7.09.2015

11.09.2015

problemowa

2.10.2015

24.11.2015

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Centrum Usług Wspólnych w Łabuniach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

5.09.2019

11.09.2019

problemowa

4.10.2019

14.11.2019

Wystąpienie