I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

13.10.2009

4.12.2009

kompleksowa

21.12.2009

19.02.2010

Wystąpienie

 

19.11.2013

20.12.2013

kompleksowa

9.01.2014

5.03.2014

Wystąpienie

 

28.11.2017

29.01.2018

kompleksowa

9.02.2018

26.03.2018

Wystąpienie

 

09.09.2021

10.11.2021

kompleksowa

30.11.2021

10.01.2022

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Zakład Komunalny w Jabłoniu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

23.11.2009

25.11.2009

problemowa

21.12.2009

5.02.2010

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłoniu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

14.12.2017

21.12.2017

problemowa

9.02.2018

26.03.2018

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Szkoła Podstawowa w Jabłoniu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

23.01.2018

25.01.2018

Problemowa

9.02.2018

26.03.2018

Wystąpienie