I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

26.10.2009

23.12.2009

kompleksowa

18.01.2010

11.03.2010

Wystąpienie

 

18.09.2013

15.11.2013

kompleksowa

22.11.2013

20.01.2014

Wystąpienie

 

16.08.2017

8.11.2017

kompleksowa

23.11.2017

9.01.2018

Wystąpienie

 

10.08.2021

26.10.2021

kompleksowa

10.11.2021

20.12.2021

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Zespół Placówek Oświatowych w Kodniu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

23.11.2009

24.11.2009

problemowa

18.01.2010

26.02.2010

Wystąpienie

 

23, 25.10. i 14.11.2013

problemowa

22.11.2013

20.01.2013

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

2.12.2009

4.12.2009

problemowa

18.01.2010

26.02.2010

wystąpienie

 

4.10.2017

11.10.2017

problemowa

23.11.2017

9.01.2018

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kodniu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

28.10.2013

4.11.2013

problemowa

22.11.2013

20.01.2014

Wystąpienie

 

13.11.2013