I. Kontrole w Starostwie Powiatowym

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

7.01.2010

1.02.2010

kompleksowa

5.02.2010

18.03.2010

Wystąpienie

 

7.01.2014

28.02.2014

kompleksowa

17.03.2014

25.04.2014

Wystąpienie

 

1.12.2017

problemowa

9.1.2018

26.01.2018

Wystąpienie

 

14.03.2018

9.04.2018

kompleksowa

20.04.2018

29.05.2018

Wystąpienie

 

8.03.2022

19.04.2022

kompleksowa

4.05.2022

20.05.2022

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Janowie Lubelskim

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

28.01.2014

28.02.2014

problemowa

17.03.2014

24.04.2014

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

16.01.2014

27.01.2014

problemowa

17.03.2014

25.04.2014

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Zespół Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

10.02.2014

14.02.2014

problemowa

17.03.2014

25.04.2014

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

29.09.2017

problemowa

9.01.2018

26.01.2018

Wystąpienie

 

 

31.10.2017

4.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Liceum Ogólnokształcące w Janowie Lubelskim

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

26.03.2018

3.04.2018

problemowa

20.04.2018

29.05.2018

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 f) Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

29.03.2022

4.04.2022

problemowa

4.05.2022

20.05.2022

Wystąpienie

Wystąpienie