W zestawieniu ujęte są kontrole wszczęte w 2009r., z których wystąpienia pokontrolne skierowano do kontrolowanych jednostek w 2010r.

Dostęp do informacji o pozostałych kontrolach z 2009r. (z których wystąpienia pokontrolne wydano jeszcze w 2009r.) możliwy jest pod adresem poprzedniej wersji strony internetowej RIO w Lublinie.

 

Więcej informacji o przeprowadzonych kontrolach zamieszczono przy każdej JST pod kategorią "Działalność kontrolna".

 

I. KONTROLE KOMPLEKSOWE

 

1. Adamów gmina (zamojski) - wystąpienie

2. Jabłoń gmina - wystąpienie

3. Józefów miasto - wystąpienie

4. Kodeń gmina - wystąpienie

5. Krasnystaw gmina - wystąpienie

6. lubelskie województwo - wystąpienie

7. Lublin powiat - wystąpienie

8. Międzyrzec Podlaski miasto - wystąpienie

9. Milejów gmina - wystąpienie

10. Siennica Różana gmina - wystąpienie

11. Tomaszów Lubelski miasto - wystąpienie

12. Zamość powiat - wystąpienie

 

II. KONTROLE DORAŹNE

 

1. Lublin województwo - Teatr Muzyczny w Lublinie - wystąpienie 

2. Świdnik powiat - Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku - wystąpienie

 

III. KONTROLE PROBLEMOWE

 

1. Jabłoń gmina - Gminny Zakład Komunalny - wystąpienie

2. Kodeń gmina - Zespół Placówek Oświatowych - wystąpienie

3. Kodeń gmina - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - wystąpienie

4. Krasnystaw gmina - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - wystąpienie

 

IV. KONTROLE SPRAWDZAJĄCE

 

1. Garbów gmina - wystąpienie

2. Jastków gmina - wystąpienie

 

V. INNE KONTROLE