I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2021)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

18.01.2010

20.01.2010

doraźna

10.02.2010

23.03.2010

Wystąpienie

Pismo do dyrektora „Akademii Przedszkolaka”

1.03.2011

7.03.2011

doraźna

9.03.2011

28.04.2011

Wystąpienie

 

10.01.2013

20.02.2013

kompleksowa

11.03.2013

7.05.2013

Wystąpienie

Uchwała Kolegium RIO w sprawie zastrzeżeń pokontrolnych

15.03.2017

28.04.2017

kompleksowa

15.05.2017

6.07.2017

Wystąpienie

 

 11.03.2021

30.04.2021

 kompleksowa

18.05.2021 

 9.06.2021

 Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Biłgoraju

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

8.03.2011

9.03.2011

doraźna

14.04.2011

10.05.2011

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Miejska Służba Drogowa w Biłgoraju

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

27.03.2017

30.03.2017

problemowa

15.05.2017

6.07.2017

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Biłgoraju

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

19.04.2017

26.04.2017

problemowa

15.05.2017

6.07.2017

Wystąpienie