I. Kontrole w Starostwie Powiatowym

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

26.10.2009

30.12.2009

kompleksowa

28.01.2010

26.03.2010

Wystąpienie

 

11.01.2012

doraźna

11.01.2012

25.01.2012

Wystąpienie

 

28.10.2013

20.12.2013

kompleksowa

21.01.2014

13.03.2014

 Wystąpienie

 

8.09.2017

16.10.2017

kompleksowa

16.11.2017

12.12.2017

Wystąpienie

 

13.09.2021

4.11.2021

kompleksowa

17.11.2021

9.12.2021

Wystąpienie

Wystąpienie

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

24.11.2010

17.12.2010

problemowa

17.12.2010

3.2.2011r.

Wystąpienie

 

30.10.2013

4.11.2013

problemowa

21.01.2014

13.03.2014

Wystąpienie

 

 

b) Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

2.12.2013

13.12.2013

problemowa

21.01.2014

13.03.2014

Wystąpienie

 

12.09.2017

26.09.2017

doraźna

16.11.2017

12.12.2017

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

27.09.2017

4.10.2017

doraźna

16.11.2017

12.12.2017

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

28.09.2021

11.10.2021

problemowa

17.11.2021

9.12.2021

Wystąpienie

Wystąpienie