I. Kontrole w Urzędzie Gminy

   

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

8.01.2007

13.03.2007

kompleksowa

10.05.2007

6.07.2007

Wystąpienie

 

18.11.2008

21.11.2008

doraźna

21.11.2008

19.01.2009

Wystąpienie

 

1.03.2011

18.04.2011

kompleksowa

12.05.2011

30.06.2011

Wystąpienie

 

 4.01.2012

20.01.2012

sprawdzająca 

24.01.2012

20.03.2012

Wystąpienie

 

22.04.2013

08.05.2013

problemowa

10.05.2013

11.06.2013

Wystąpienie

 

19.01.2015

18.02.2015

kompleksowa

10.03.2015

29.04.2015

Wystąpienie

 

28.01.2019

11.03.2019

kompleksowa

21.03.2019

7.05.2019

Wystąpienie

 

18.01.2023

9.03.2023

kompleksowa

23.03.2023

16.05.2023

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 a) Samorządowy Zespół Administracji Oświatowej w Borkach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

18.11.2008

21.11.2008

doraźna

21.11.2008

19.01.2009

Wystąpienie

 

21.03.2011

18.04.2011

problemowa

21.05.2011

30.06.2011

Wystąpienie

 

5.01.2012

9.01.2012

sprawdzająca

24.01.2012

20.03.2012

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

  

b) Zespół Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

1.04.2011

18.04.2011

problemowa

12.05.2011

30.06.2011

Wystąpienie

 

10.01.2012

12.01.2012

sprawdzająca

24.01.2012

20.03.2012

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

  

c) Gminny Ośrodek Kultury w Borkach z/s w Woli Osowińskiej

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

11.02.2015

16.02.2015

problemowa

10.03.2015

29.04.2015

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

d) Zakład Gospodarki Komunalnej w Borkach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

10.02.2015

16.02.2015

problemowa

10.03.2015

29.04.2015

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

1.03.2019

8.03.2019

problemowa

21.03.2019

7.05.2019

Wystąpienie