I. Kontrole w Urzędzie Marszałkowskim

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

14.10.2009

8.01.2010

kompleksowa

9.03.2010

26.04.2010

Wystąpienie

 

20.11.2013

7.02.2014

kompleksowa

21.03.2014

20.05.2014

Wystąpienie

 

27.10.2017

16.02.2018

kompleksowa

15.03.2018

8.05.2018

Wystąpienie

 

15.11.2021

12.01.2022

kompleksowa

28.02.2022

31.03.2022

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Teatr Muzyczny w Lublinie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

21.10.2009

24.11.2009

doraźna

10.12.2009

8.02.2010

wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie

(dawniej – Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Lublinie)

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

27.11.2009

16.12.2009

problemowa

2.03.2010

14.06.2010

Wystąpienie

 

14.01.2010

04.02.2010

26.04.2010

12.05.2010

uzupełniająca

19.05.2010

14.06.2010

Wystąpienie

 

13.12.2012

11.01.2013

sprawdzająca

22.01.2013

19.03.2013

Wystąpienie

Uchwała Kolegium RIO w sprawie zastrzeżeń pokontrolnych

problemowa

22.01.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

30.09.2010

21.10.2010

doraźna

18.11.2010

29.12.2010

wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

21.11.2013

20.12.2013

problemowa

21.03.2014

20.05.2014

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny SP ZOZ w Lublinie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

4.10., 3.11, 5-29.12.2017

problemowa

19.02.2018 (tylko przez inspektorów)

27.02.2018

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 f) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

6.12.2017

30.01.2018

problemowa

15 i 19.03.2018

8.05.2018

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

g) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zamościu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

29.12.2017

12.12.2017

problemowa

15.03.2018r.

8.05.2018

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

1.12.2021

17.12.2021

problemowa

28.02.2022r.

31.03.2022

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

15.12.2021

30.12.2021

problemowa

28.02.2022r.

31.03.2022

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

j) Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

9.05.2022

13.05.2022

doraźna

30.05.2022

10.06.2022

Wystąpienie

Wystąpienie