Informacja o wynikach działalności nadzorczej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w 2021 roku

 

Tabela 1     

Informacja o uchwałach i zarządzeniach organów jednostek samorządu terytorialnego (jst) oraz związków międzygminnych zbadanych w 2021 r.

 

Tabela 2      

Wyniki badania nadzorczego uchwał i zarządzeń (ogółem) organów jst i związków międzygminnych w 2021 r.

 

Tabela 3      

Wyniki badania nadzorczego uchwał budżetowych organów stanowiących jst oraz zgromadzeń związków międzygminnych w 2021 r.

 

Tabela 4     

Wyniki badania nadzorczego uchwał i zarządzeń zmieniających budżet organów jst i związków międzygminnych w 2021 r.

 

Tabela 5     

Wyniki badania nadzorczego uchwał i zarządzeń organów jst oraz związków międzygminnych w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian w 2021 r.

 

Tabela 6      

Wyniki badania nadzorczego uchwał organów stanowiących jst oraz zgromadzeń związków międzygminnych w sprawie absolutorium w 2021 r.

 

Tabela 7      

Wyniki badania uchwał i zarządzeń organów jst i związków międzygminnych w zakresie pozostałych spraw finansowych jst w 2021 r.