Informacja o wynikach działalności nadzorczej

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w 2018 roku


Tabela 1

Informacja o uchwałach i zarządzeniach organów jednostek samorządu terytorialnego (jst) oraz związków międzygminnych zbadanych w 2018 r.

Tabela 2

Wyniki badania nadzorczego uchwał i zarządzeń ogółem organów jst i związków międzygminnych w 2018 r.

Tabela 3

Wyniki badania nadzorczego uchwał budżetowych organów stanowiących jst oraz zgromadzeń związków międzygminnych w 2018 r.

Tabela 4

Wyniki badania nadzorczego uchwał i zarządzeń zmieniających budżet organów jst i związków międzygminnych w 2018 r.

Tabela 5

Wyniki badania nadzorczego uchwał i zarządzeń organów jst oraz związków międzygminnych w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian w 2018 r.

Tabela 6

Wyniki badania nadzorczego uchwał organów stanowiących jst oraz zgromadzeń związków międzygminnych w sprawie absolutorium w 2018 r.

Tabela 7

Wyniki badania uchwał i zarządzeń organów jst i związków międzygminnych w zakresie pozostałych spraw finansowych jst w 2018 r.