I. Kontrole w Urzędzie Miasta

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

29.05.2013

2.08.2013

kompleksowa

6.09.2013

11.10.2013

Wystąpienie

 

13.10.2017

4.12.2017

kompleksowa

15.12.2017

13.02.2018

Wystąpienie

 

29.07.2021

7.09.2021

kompleksowa

13.09.2021

19.10.2021

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dęblinie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

31.07.2013

2.08.2013

problemowa

6.09.2013

11.10.2013

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

6.11.2017

10.11.2017

problemowa

15.12.2017

13.02.2018

Wystąpienie