I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

29.08.2013

6.11.2013

kompleksowa

29.11.2013

29.01.2014

Wystąpienie

 

25.08.2017

28.09.2017

kompleksowa

9.10.2017

14.11.2017

Wystąpienie

 

6.07.2021

26.08.2021

kompleksowa

3.09.2021

4.10.2021

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Zakład Usług Komunalnych w Suśćcu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

29.10.2013

4.11.2013

problemowa

29.11.2013

29.01.2014

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Gminny Ośrodek Kultury w Suśćcu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

19.09.2017

20.09.2017

problemowa

9.10.2017

14.11.2017

Wystąpienie