I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

2.09.2013

12.11.2013

kompleksowa

22.11.2013

14.01.2014

Wystąpienie

Uchwała Kolegium RIO w sprawie zastrzeżeń do wniosków pokontrolnych 

 7.12.2017

7.02.2018

kompleksowa

23.02.2018

11.04.2018 

Wystąpienie

 

27.09.2021

15.11.2021

kompleksowa

7.12.2021

17.01.2022

Wystąpienie

Wystąpienie

27.09.2022

29.09.2022

doraźna

29.09.2022

12.10.2022

Wystąpienie

Wystąpienie

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Zespół Obsługi Finansowo – Administracyjnej Szkół w Starym Uścimowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

6.11.2013

12.11.2013

problemowa

22.11.2013

14.01.2014

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

b) Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

14.12.2017

19.12.2017

problemowa

23.02.2018

11.04.2018

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Szkoła Podstawowa w Starym Uścimowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

29.01.2018

1.02.2018

problemowa

23.02.2018

11.04.2018

Wystąpienie