I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

2.09.2013

28.10.2013

kompleksowa

18.11.2013

20.12.2013

Wystąpienie

 

24.10.2017

11.12.2017

kompleksowa

21.12.2017

16.02.2018

Wystąpienie

 

2.09.2021

2.11.2021

kompleksowa

16.11.2021

22.12.2021

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Zespół Szkół Publicznych w Sosnowicy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

19.09.2013

26.09.2013

problemowa

18.11.2013

20.12.2013

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowicy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

5.12.2017

7.12.2017

problemowa

21.12.2017

16.02.2018

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 c) Gminny Ośrodek Kultury w Sosnowicy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

26.10.2021

29.10.21

problemowa

16.11.2021

22.12.2021

Wystąpienie

Wystąpienie