I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- dostępność cyfrowa

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

30.08.2013

9.10.2013

kompleksowa

15.10.2013

25.11.2013

Wystąpienie

 

16.10.2017

30.11.2017

kompleksowa

13.12.2017

23.01.2018

Wystąpienie

 

2.07.2018

5.07.2018

doraźna

5.07.2018

26.07.2018

Wystąpienie

 

23.04.2021

31.05.2021

kompleksowa

16.06.2021

20.07.2021

Wystąpienie

Wystąpienie

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Zakład Gospodarki Komunalnej w Puchaczowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

27.09.2013

9.10.2013

problemowa

15.10.2013

25.11.2013

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

27.11.2017

30.11.2017

problemowa

13.12.2017

23.01.2018

Wystąpienie