I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

28.08.2013

11.10.2013

kompleksowa

23.10.2013

9.12.2013

Wystąpienie

 

16.08.2017

23.10.2017

kompleksowa

27.10.2017

1.12.2017

Wystąpienie

 

22.07.2021

11.10.2021

kompleksowa

21.10.2021

22.11.2021

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Ośrodek Kultury w Kąkolewnicy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

3.10.2013

11.10.2013

problemowa

23.10.2013

9.12.2013

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Szkoła Podstawowa w Żakowoli Poprzecznej

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

23.09.2013

problemowa

23.10.2013

9.12.2013

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kąkolewnicy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

25.09.2017

29.09.2017

problemowa

27.10.2017

1.12.2017

Wystąpienie