I. Kontrole w Urzędzie Miasta

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

27.06.2013

19.08.2013

kompleksowa

20.09.2013

8.11.2013

Wystąpienie

 

30.06.2017

22.08.2017

kompleksowa

28.08.2017

9.10.2017

Wystąpienie

 

10.06.2021

22.07.2021

kompleksowa

5.08.2021

10.09.2021

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Miejski Ośrodek Obsługi Oświaty w Tarnogrodzie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

9.08.2013

19.08.2013

problemowa

20.09.2013

7.11.2013

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

27.07.2017

4.08.2017

problemowa

28.08.2017

9.10.2017

Wystąpienie