I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

10.06.2013

31.07.2013

kompleksowa

19.08.2013

1.10.2013

Wystąpienie

 

30.03.2017

21.06.2017

kompleksowa

7.07.2017

23.08.2017

Wystąpienie

 

5.01.2021

17.03.2021

kompleksowa

26.03.2011

10.05.2021

Wystąpienie

Wystąpienie

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Trzebieszowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

2.07.2013

29.07.2013

problemowa

19.08.2013

1.10.2013

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Szkoła Podstawowa w Dębowicy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

3.07.2013

problemowa

19.08.2013

1.10.2013

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Zakład Gospodarki Komunalnej w Trzebieszowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

1.07.2013

5.07.2013

problemowa

19.08.2013

1.10.2013

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebieszowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

21.04.2017

26.04.2017

problemowa

7.07.2017

23.082017

Wystąpienie