I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

27.06.2013

20.08.2013

kompleksowa

20.09.2013

23.10.2013

Wystąpienie

 

29.08.2017

10.10.2017

kompleksowa

17.10.2017

22.11.2017

Wystąpienie

 

25.02.2021

12.04.2021

kompleksowa

23.04.2021

25.05.2021

Wystąpienie

Wystąpienie

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Zespół ds. Oświaty w Potoku Górnym

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

12.08.2013

16.08.2013

problemowa

20.09.2013

23.10.2013

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Zakład Gospodarki Komunalnej w Potoku Górnym

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

8.08.2013

18.08.2013

problemowa

20.09.2013

23.10.2013

Wystąpienie

 

22.03.2021

25.03.2021

problemowa

23.04.2021

25.05.2021

Wystąpienie

 Wystąpienie

 

c) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Górnym

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

6.10.2017

9.10.2017

problemowa

17.10.2017

22.11.2017

Wystąpienie