I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

15.05.2013

5.07.2013

kompleksowa

19.07.2013

12.09.2013

Wystąpienie

 

3.07.2017

10.08.2017

kompleksowa

6.09.2017

30.10.2017

Wystąpienie

 

21.06.2021

26.07.2021

kompleksowa

13.08.2021

29.09.2021

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Zespół Administracji Szkół w Wohyniu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

1.07.2013

4.07.2013

problemowa

19.07.2013

12.09.2013

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wohyniu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

1.08.2017

10.08.2017

problemowa

6.09.2017

30.10.2017

Wystąpienie