I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- dostępność cyfrowa

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

13.05.2013

21.06.2013

kompleksowa

26.06.2013

20.08.2013

Wystąpienie

 

18.04.2017

2.06.2017

kompleksowa

12.06.2017

21.07.2017

Wystąpienie

 

7.04.2021 

18.02.2021

kompleksowa

8.06.2021

5.07.2021

Wystąpienie

Wystąpienie

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Zespół Szkół w Rudzie-Hucie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

22.05.2013

27.05.2013

problemowa

26.06.2013

20.08.2013

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Gminny Ośrodek Kultury w Rudzie-Kolonii

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

15.05.2017

19.05.2017

problemowa

12.06.2017

21.07.2017

Wystąpienie