I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

14.05.2013

20.06.2013

kompleksowa

1.07.2013

22.08.2013

Wystąpienie

 

23.03.2017

15.05.2017

kompleksowa

6.06.2017

20.07.2017

Wystąpienie

 

9.03.2021

15.04.2021

kompleksowa

30.04.2021 

 26.05.2021

Wystąpienie

 Wystąpienie

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Puławach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

10.06.2013

14.06.2013

problemowa

1.07.2013

22.08.2013

Wystąpienie

 

 6.04.2017

7.04.2017

problemowa

6.06.2017 (inspektor RIO)

20.07.2017

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

6.04.2017

13.04.2017

problemowa

26.05.2017

20.07.2017

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Grupa Utrzymania i Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji w Górze Puławskiej

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

26.03.2021

15.04.2021

problemowa

20.04.2021

26.05.2021

Wystąpienie

 Wystąpienie