I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne - w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

19.04.2013

18.06.2013

kompleksowa

25.06.2013

14.08.2013

Wystąpienie

 

10.04.2017

19.06.2017

kompleksowa

29.06.2017

4.08.2017

 Wystąpienie

 

10.03.2021

19.04.2021

kompleksowa

26.04.2021

25.05.2021

Wystąpienie

Wystąpienie

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Nowodworze

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

14.06.2013

18.06.2013

problemowa

25.06.2013

12.08.2013

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Zakład Usług Komunalnych w Nowodworze

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

5.06.2013

12.06.2013

problemowa

25.06.2013

12.08.2013

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowodworze

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

25.05.2017

5.06.2017

problemowa

29.06.2017

4.08.2017

Wystąpienie