I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

10.06.2013

28.06.2013

kompleksowa

5.07.2013

27.08.2013

Wystąpienie

 

27.06.2017

26.07.2017

kompleksowa

4.08.2017

19.09.2017

Wystąpienie

 

19.05.2021

30.06.2021

kompleksowa

16.07.2021

9.09.2021

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Publiczne Gimnazjum w Komarowie-Osadzie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

20.07.2017

24.07.2017

problemowa

4.08.2017

19.09.2017

Wystąpienie