I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- dostępność cyfrowa

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

19.04.2013

13.06.2013

kompleksowa

25.06.2013

14.08.2013

Wystąpienie

 

19.04.2017

7.06.2017

kompleksowa

19.06.2017

3.08.2017

 Wystąpienie

 

9.03.2021

23.04.2021

kompleksowa

10.05.2021

1.06.2021

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gimnazjum w Baranowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

21.05.2013

27.05.2013

problemowa

25.06.2013

12.08.2013

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

23.05.2017

30.05.2017

problemowa

19.06.2017

3.08.2017

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Baranowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- dostępność cyfrowa

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

16.03.2021

25.03.2021

problemowa

10.05.2021

1.06.2021

Wystąpienie

Wystąpienie