I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

18.04.2013

29.05.2013

kompleksowa

14.06.2013

14.08.2013

Wystąpienie

 

7.08.2013

9.08.2013

uzupełniająca

9.08.2013

 

8.02.2017

27.03.2017

kompleksowa

7.04.2017

1.06.2017

Wystąpienie

 

28.09.2017

6.10.2017

doraźna

17.11.2017

10.01.2018

Wystąpienie

 

1.03.2021

5.05.2021

kompleksowa

18.05.2021

14.06.2021

Wystąpienie

Wystąpienie

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Zespół Szkół Samorządowych w Komarówce Podlaskiej

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

13.05.2013

28.05.2013

problemowa

14.08.2013

14.08.2013

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarówce Podlaskiej

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

14.03.2017

17.03.2017

problemowa

7.04.2017

1.06.2017

Wystąpienie