I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

4.03.2013

14.05.2013

kompleksowa

24.05.2013

9.07.2013

Wystąpienie

 

27.09.2016

14.12.2016

kompleksowa

28.02.2017

28.04.2017

Wystąpienie

 

9.01.2019

29.01.2019

problemowa

5.02.2019

28.03.2019

Wystąpienie

 

21.12.2020

11.02.2021

kompleksowa

24.02.2021

25.03.2021

 Wystąpienie

Wystąpienie

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

28.11.2016

12.12.2016

problemowa

28.02.2017

28.04.2017

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Szkoła Podstawowa w Bukowej Wielkiej

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

5.12.2016

12.12.2016

problemowa

28.02.2017

28.04.2017

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

14.12.2020

23.12.2020

problemowa

24.02.2021

25.03.2021

Wystąpienie

Wystąpienie