I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- dostępność cyfrowa

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

17.04.2013

27.05.2013

kompleksowa

5.06.2013

15.07.2013

Wystąpienie

 

27.04.2017

20.06.2017

kompleksowa

30.06.2017

10.08.2017 

 Wystąpienie

 

3.08.2017

uzupełniająca

3.08.2017

 

 

5.05.2021

 

23.06.2021

 

kompleksowa

 

5.07.2021

 

23.07.2021

Wystąpienie

Wystąpienie

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Zespół Szkół w Krasnobrodzie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- dostępność cyfrowa

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

13.05.2013

15.05.2013

problemowa

5.06.2013

15.07.2013

Wystąpienie

 

 

8.06.2021

 

16.06.2021

 

problemowa

 

5.07.2021

 

23.07.2021

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Zakład Gospodarki Komunalnej w Majdanie Wielkim

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

29.05.2017

2.06.2017

problemowa

30.06.2017

10.08.2017

Wystąpienie