I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

1.03.2013

26.04.2013

kompleksowa

10.05.2013

5.07.2013

Wystąpienie

 

9.05.2017

27.06.2017

kompleksowa

14.07.2017

24.08.2017

Wystąpienie

 

10.05.2021

28.06.2021

kompleksowa

14.07.2021

10.09.2021

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Samorządowy Ośrodek Oświaty w Izbicy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

22.04.2013

25.04.2013

problemowa

10.05.2013

5.07.2013

Wystąpienie

 

10.05.2017

19.05.2017

problemowa

14.07.2017

24.08.2017

Wystąpienie