Poczta elektroniczna udostępniona dla j.s.t. przez RIO w Lublinie znajduje się pod adresem

https://poczta.jst.net.pl

    W informacjach technicznych znajdują się dokładniejsze informacje nt. dostępu do poczty za pomocą przeglądarek i konfiguracji programów pocztowych.

    Jednostki samorządu terytorialnego, które zgłosiły chęć posiadania adresu pocztowego do komunikacji z RIO, będą na przydzielone adresy otrzymywać od RIO w Lublinie e-maile, m.in. z informacjami o szkoleniach organizowanych przez Izbę.

    Przypominamy, że j.s.t. , które korzystają poczty elektronicznej udostępnionej przez RIO w Lublinie zobowiązały się do codziennego sprawdzania poczty elektronicznej.

    W sprawach związanych z funkcjonowaniem poczty należy kontaktować się z informatykiem RIO w Lublinie ( Andrzej Guc +48 (81) 534-07-85 w.28).