Poczta elektroniczna udostępniona dla j.s.t. przez RIO w Lublinie jest dostępna pod adresami:

    Na poniższym obrazku przedstawiona jest strona powitalna systemu do obsługi poczty za pomocą przeglądarki internetowej.

    obrazek

    Dostęp do poczty wymaga zalogowania. Należy podać dane dostępowane przekazane przez informatyka RIO w Lublinie osobie odpowiedzialnej za obsługę i codzienne sprawdzanie poczty.

UWAGA!!!

  • używanie innych adresów niż podane może powodować problemy z zalogowaniem do poczty, w szczególności wyświetlenie nieprawidłowej strony logowania do poczty; 
  • proszę się upewnić, że ekran logowania do poczty wygląda tak, jak na załączonym wyżej obrazku
  • jeżeli, pomimo podania prawidłowego adresu otwiera się niewłaściwa strona to należy wyczyścić dane podręczne przeglądarki i ponownie wejść na stronę.