I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- dostępność cyfrowa -

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

8.03.2013

26.04.2013

kompleksowa

10.05.2013

4.07.2013

Wystąpienie

 

9.05.2017

19.06.2017

kompleksowa

23.06.2017

31.07.2017

 Wystąpienie

 

 

29.04.2021

 

11.06.2021

 

kompleksowa

 

25.06.2021

 

15.07.2021

 Wystąpienie

Wystąpienie

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Końskowoli

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

16.04.2013

30.04.2013

problemowa

10.05.2013

3.07.2013

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Końskowoli

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

10.04.2013

16.04.2013

problemowa

10.05.2013

3.07.2013

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskowoli

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

5.06.2017

14.06.2017

problemowa

23.06.2017

31.07.2017

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Zespół Placówek Oświatowych w Starym Pożodu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

13.06.2017

problemowa

23.06.2017

31.07.2017

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Końskowoli

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

19.09.2019

4.10.2019

problemowa

29.10.2019

26.11.2019

Wystąpienie