I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

4.03.2013

24.04.2013

kompleksowa

7.05.2013

21.06.2013

Wystąpienie

 

14.03.2017

10.04.2017

kompleksowa

24.04.2017

5.06.2017

Wystąpienie

 

17.02.2021

30.03.2021

kompleksowa

12.02.2021

18.05.2021

Wystąpienie

Wystąpienie 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Ośrodek Pomocy Społecznej w Cycowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

29.03.2017

10.04.2017

problemowa

24.04.2017

5.06.2017

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Cycowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

11.03.2021

30.03.2021

problemowa

30.03.2021

12.04.2021

Wystąpienie

Wystąpienie