I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

10.01.2013

14.03.2013

kompleksowa

25.03.2013

23.05.2013

Wystąpienie

 

26.01.2017

15.03.2017

kompleksowa

24.03.2017

12.05.2017

Wystąpienie

 

07.01.2021

08.02.2021

kompleksowa

26.02.2021

22.03.2021

Wystąpienie

Wystąpienie

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Zespół Szkół w Zakrzówku

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

21.02.2013

14.03.2013

problemowa

25.03.2013

23.05.2013

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Publiczna Szkoła Podstawowa w Sulowie (poprzednio - Zespół Szkół w Sulowie)

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

23.02.2017

27.02.2017

problemowa

24.03.2017

12.05.2017

Wystąpienie

 

3.02.2021

5.02.2021

problemowa

26.02.2021

22.03.2021

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzówku

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

29.01.2021

05.02.2021

problemowa

26.02.2021

22.03.2021

Wystąpienie

Wystąpienie