Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

21.01.2013

18.03.2013

kompleksowa

19.04.2013

odmowa podpisu

18.06.2013

Wystąpienie

 Uchwała Kolegium RIO w sprawie zastrzeżeń do wniosków pokontrolnych

21.11.2014

19.12.2014

sprawdzająca

 16.01.2015

10.03.2015

Wystąpienie

 

19.01.2017

8.03.2017

kompleksowa

24.03.2017

19.05.2017

Wystąpienie

 

19.01.2021

2.03.2021

kompleksowa 

19.02.2021

6.05.2021

Wystąpienie

Wystąpienie

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gimnazjum w Piaskach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

25.01.2013

5.02.2013

problemowa

19.04.2013

11.06.2013

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Szkoła Podstawowa w Piaskach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

25.01.2013

5.02.2013

problemowa

19.04.2013

12.06.2013

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Zakład Gospodarki Komunalnej w Piaskach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

5.03.2013

15.03.2013

problemowa

19.04.2013

11.06.2013

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Miejskie Centrum Kultury w Piaskach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

21.02.2017

27.02.2017

problemowa

24.03.2017

19.05.2017

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

7.02.2017

9.02.2017

problemowa

24.03.2017

19.05.2017

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 f) Centrum Usług Wspólnych w Piaskach

  

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

10.02.2021

23.02.2011

problemowa

19.03.2021

6.05.2021

Wystąpienie

Wystąpienie