I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne - w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

28.02.2013

12.04.2013

kompleksowa

18.04.2013

23.05.2013

Wystąpienie

 

13.11.2013

19.11.2013

doraźna

9.01.2014

13.02.2014

Wystąpienie

 

11.05.2017

26.06.2017

kompleksowa

25.07.2017

11.09.2017

Wystąpienie

 

23.03.2021

20.05.2021

kompleksowa

28.05.2021

21.06.2021

Wystąpienie

Wystąpienie

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

III. Kontrole w innych podmiotach

 

a) Publiczna „Mała Szkoła” Podstawowa w Radczu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

13.11.2013

19.11.2013

doraźna

23.12.2013

13.02.2014

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

21.06.2017

26.06.2017

problemowa

25.07.2017

11.09.2017

Wystąpienie